1. Hoe kan ik een klacht indienen?

Klachten kunnen alleen als klacht worden behandeld als deze schriftelijk worden ingediend. Schriftelijk indienen kan via e-mail of via een geadresseerde brief. De indiener van de klacht geeft in de e-mail of brief helder aan waaruit de onvrede over de dienstverlening bestaat.

E-mails kunnen gestuurd worden naar info@vtc.nl. Brieven kunnen gestuurd worden naar ons postadres: Verticaal Transport Centrum, Zandlaan 29, 6717 LN, Ede. U kunt uw klacht richten aan de kwaliteitscoördinator van het Verticaal Transport centrum.

 

 

2. Zijn er voorwaarden gesteld aan het indien van mijn klacht?

Aan het feitelijk indienen van de klacht worden verder geen vormvereisten gesteld. Alle klachten worden in behandeling genomen, mits deze schriftelijk zijn ingediend.

 

 

3. Wat gebeurt er na het indienen van mijn klacht?

Na ontvangst van de klacht bekijkt de kwaliteitscoördinator of deze duidelijk is. Vervolgens wordt er een “eigenaar” toegewezen. De “eigenaar” zal de klacht onderzoeken en hierop eventueel preventieve en/of correctieve acties uitvoeren en/of coördineren. Uw klacht wordt vanzelfsprekend altijd vertrouwelijk behandeld.

 

 

4. Hoelang duurt het voor mijn klacht is afgehandeld?

Het Verticaal Transport Centrum streeft ernaar om de klacht binnen zes weken af te handelen. Bij complexe klachten kan er een langere periode nodig zijn om de klacht op een juiste wijze af te handelen.

 

 

5. Hoe handelt VTC een klacht af?

De afhandeling van de klacht zal met de indiener worden besproken, en indien gewenst, schriftelijk worden bevestigd.

 

 

6. Kan ik in beroep gaan?

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de brancheorganisatie waar het Verticaal Transport Centrum bij is aangesloten.

U kunt uw beroep richten aan: Vereniging Verticaal Transport, Blokdrukweg 8, 4104 BD Culemborg

 

 

opleiding-tcvt-w401-vtc Machinist Mobiele Kraan


Heeft u uw vraag niet gevonden?

Neem dan contact op met ons per telefoon of via onderstaand contactformulier.