TCVT opleidingen met certificaat

De verschillende TCVT opleidingen van VTC vindt u hieronder en betreffen in alle gevallen de opleiding, het examen en het certificaat. Het in het bezit hebben van een TCVT-persoonscertificaat is verplicht voor alle machinisten die een kraan bedienen van > 10tm. Dit is conform de huidige wettelijke regels (arbeidsomstandighedenwet). Het certificaat - dat na het succesvol afleggen van het TCVT examen wordt afgegeven - zorgt ervoor dat alleen vakbekwame machinisten hijswerkzaamheden mogen uitvoeren. VTC biedt tevens de verplichte TCVT bijscholing (modules A&B en C&D) aan.

TCVT examen (stichting toezicht certificatie verticaal transport)

De TCVT examens worden afgenomen door een afzonderlijke exameninstelling. Deze exameninstelling staat daarbij onder toezicht van een door het ministerie van SZW aangewezen Certificatie-instelling. De certificatie-instelling toetst vervolgens de examenresultaten en zal, na goedkeuring, het certificaat en het praktijkregisterboekje verstrekken. De certificatie-instelling verzorgt tevens de registratie van de certificaathouders bij TCVT. In aansluiting op de cursus verzorgt VTC voor u de aanmelding voor het TCVT examen.

Verplichte TCVT certificering voor keurmeesters, riggers en machinisten

De TCVT certificaten die het Verticaal Transport Centrum verstrekt zijn verplicht voor keurmeesters, riggers, aanpikkers bouw en voor machinisten van de: