Opleidingen voor hoogwerkers

Als bediener van een hoogwerker dient u de juiste, parate kennis te hebben om op een verantwoorde manier uw werk uit te kunnen voeren. Bij VTC krijgt u trainingen en hoogwerker opleidingen die u hiervoor nodig hebt.

Hoogwerker certificaat
- Up-to-date blijven met de ontwikkelingen
- Besef van het belang van veiligheid
- Cursist ontvangt een certificaat

Inzichten hoogwerker trainingen/opleidingen
Wij stellen hoge eisen aan alle hoogwerkbedieners, hiermee willen wij de kwaliteit waarborgen. Veiligheid is een van onze belangrijke speerpunten. Hieronder vindt u de opleidingen en trainingen voor hoogwerkerbedieners.