Kraanmachinist opleiding: examen mobiele kraanmachinist

Personen die willen gaan werken als machinist op een mobiele kraan in de bouw en hijswerkzaamheden moeten verrichten dienen op de hoogte te zijn van de wettelijke regels en in het bezit te zijn van een TCVT certificaat.Tijdens de training tot mobiele kraanmachinist staat het functioneren en de verantwoordelijkheid van de machinist centraal. Het doel van de training is om kennis over te brengen op de machinist waarna hij zelfstandig in staat is om een mobiele kraan op verantwoorde wijze te besturen.

Voordelen voor kraanmachinisten aan het deelnemen aan de trainingen van VTC:

- Up-to-date blijven met de ontwikkelingen
- Besef van het belang van veiligheid
- Cursist ontvangt een certificaat

De verschillende TCVT opleidingen van VTC vindt u hieronder en betreffen in alle gevallen de opleiding, het examen en het certificaat. Het in het bezit hebben van een TCVT-persoonscertificaat is verplicht voor alle machinisten die een kraan bedienen van > 10tm. Dit is conform de huidige wettelijke regels (arbeidsomstandighedenwet). Het certificaat - dat na het succesvol afleggen van het TCVT examen wordt afgegeven - zorgt ervoor dat alleen vakbekwame machinisten hijswerkzaamheden mogen uitvoeren. VTC biedt tevens de verplichte TCVT hercertificeringen (modules A&B en C&D) aan.

TCVT (stichting toezicht certificatie verticaal transport)

De TCVT examens worden afgenomen door een afzonderlijke exameninstelling. Deze exameninstelling staat daarbij onder toezicht van een door het ministerie van SZW aangewezen Certificatie-instelling. De certificatie-instelling toetst vervolgens de examenresultaten en zal, na goedkeuring, het certificaat en het praktijkregisterboekje verstrekken. De certificatie-instelling verzorgt tevens de registratie van de certificaathouders bij TCVT. In aansluiting op de cursus verzorgt VTC voor u de aanmelding voor het TCVT examen.

TCVT certificering voor Machinisten, keurmeesters, en hijsbegeleiders

De TCVT certificaten waarvoor het het Verticaal Transport Centrum opleid zijn verplicht voor machinisten die een kraan bedienen en wordt gewenst door de verticaal transport branche voor  keurmeesters die hijs en hef middelen inspecteren en voor hijsbegeleiders die de last van de kraan begeleiden. Voor het bedienen van een grondverzetmachine op het spoor verplicht railbeheerder ProRail het TCVT certificaat voor de krol.

  • Machinist Mobiele Kraan
  • Machinist Autolaadkraan met hijsfunctie
  • Machinist Grondverzetmachine met hijsfunctie
  • Machinist Mobiele Torenkraan
  • Machinist Verreiker met hijsfunctie
  • Machinist Krol
  • Machinist Vaste Torenkraan
  • Keurmeester Hijs- en Hefgereedschappen
  • Hijsbegeleider (Rigger)