EKH Keurmeester Hijskranen (BdH)

Doel


Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die bevoegd hijskranen en hijswerktuigen (in fabriekshallen) wil kunnen keuren, met als uitgangspunten:

 • De EKH-keurmeester dient in staat te zijn de bevindingen helder en schriftelijk te rapporteren aan de hand van het EKH-keuringsrapport;
 • De EKH-keurmeester dient onafhankelijk en zelfstandig de inspectie en/of keuring van hijskranen en hijswerktuigen te kunnen rapporteren
 • Opleidingseisen

Inleiding


De EKH-keurmeester boven de haak beoordeelt de veiligheid van hijskranen zoals die over het algemeen in fabriekshallen worden toegepast. Als algemene aanduiding wordt hiervoor ook wel de term halkranen gebruikt, waarmee overigens niet mee wordt bedoeld dat deze kranen uitsluitend binnen zijn opgesteld. Bekende voorbeelden zijn vast opgestelde of over een vast baan bewegende hijskranen zoals loopkranen (bovenlopend of onderhangend), portaalkranen, (kolom- of muur-) zwenkkranen, hangbaansystemen (monorailsystemen),  alle aan bovengenoemde kranen verbonden takels en vast opgestelde takels.

Indien hieronder geen data ingepland staan voor deze opleiding kunt u middels ‘opleiding op maat’ of ‘contact’ uw wensen bij ons bekend maken en wij zullen samen met u een opleiding inplannen.

 

€ 3.770,- ex BTW voor EKH-leden

 

 

VTC-locatie

 

 

6 dagen incl. examen

 

 

inclusief lunch
 


Niet leden mogen deelnemen tegen een hoger tarief

Inhoud


De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Onder andere de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Doelstellingen EKH
 • Wet- en regelgeving
 • Gebruikerskeuringen
 • Certificatie, EKH-certificatiesysteem, EKH-keuringssticker en CE-markering
 • Veiligheid voor kraankeurmeesters hijskranen
 • Beoordeling risicoklassen
 • Communicatie met de klant
 • Overzicht normen
 • EKH-keuringsrapport en -stickerprotocol
 • NEN 3140

Vakbekwaamheidscertificaat


Als u het examen met goed gevolg aflegt, ontvangt u het EKH Persoonscertificaat Keurmeester Boven de haak.

Duur


De opleiding duurt 5 dagen, exclusief examen.
 

Uitvoering


Deze opleiding geven we op onze trainingslocatie in IJsselstein in een groep van maximaal 8 personen.

Extra informatie?

 

Onze opleidingen zijn maatwerk, wij doen dan ook graag op maat een voorstel voor het opleiden van uw collega’s/werknemers. Uw wensen kunt u kenbaar maken onder telefoonnummer 0318-439 560 of via info@vtc.nl