VTC staat voor Verticaal Transport Centrum en is opgericht in 2002. VTC is voor verticaal transport bedrijven het kloppend kennishart van Nederland en creëert de juiste kennis voor verticaal transport specialisten. VTC vertaalt praktijkwensen naar het eigen kenniscentrum, hierdoor wordt de kandidaat opgeleid met de meest actuele en specialistische kennis. 

VTC is het gerenommeerde opleidingsinstituut voor doeltreffende en praktijkgerichte opleidingen voor  o.a. machinisten, hijsbegeleiders en andere beroepen in het verticale transport. 

Van TCVT-certificering en TCVT-bijscholing tot Nogepa offshoretraining. Van GWO-certificering tot nascholing van chauffeurs en diverse veiligheidsopleidingen. U bent bij VTC aan het juiste adres.

spreken uit ervaring met passie voor het vak en sterke didactische vaardigheden

Bij VTC werken uitsluitend instructeurs die afkomstig zijn uit de praktijk. Een praktijkervaring van tien jaar is daarbij een minimum vereiste. Tijdens de selectie van instructeurs ligt de aandacht op persoonskenmerken die aansluiten bij onze visie, zoals het beschikken over passie en beleving voor het vakgebied, maar ook het didactisch goed onderlegd zijn.

Leren door afwisseling van theorie en praktijk

Bij VTC is er binnen de opleidingen sprake van zoveel mogelijk didactische variatie. Al onze opleidingen zijn zo ingericht dat kandidaten de lesstof op verschillende wijzen en in een optimale mix krijgen aangeboden. Theorieblokken bedragen niet langer dan vier uur, met om het uur een korte pauze. Tijdens de theorielessen wordt de theorie gevarieerd, dus via verschillende didactische methoden aangeboden. Hierbij wordt gezocht naar een ideale mix tussen instructie door de docent, korte filmpjes, discussie, casus en open werkvormen. Het doel hiervan is de aandacht van de kandidaat zo lang mogelijk vast te houden en de lesstof zoveel mogelijk te laten beklijven.

Een inspirerende werkomgeving door middel van actueel materieel en materialen

VTC streeft naar materieel en middelen die voldoen aan de stand der techniek. Alle materieel is ondergebracht op één leslocatie waardoor kandidaten ook een indruk kunnen krijgen van andere machines dan waarvoor zij worden opgeleid.

Zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk is cruciaal

VTC biedt met de hoofdvestiging in Ede en het optimaal ingerichte buitenterrein van 5500 m2 voor zowel instructeurs als kandidaten een veilige en gezonde werkomgeving, waarin mensen zich prettig voelen. Tijdens de lessen is er veel aandacht voor veilig en gezond werken. Aangezien dit één van de kernwaarden is van ons bedrijf, wordt ook de kandidaat geleerd dit in de praktijk tot kernwaarde eigen te maken. Het voorkomen van milieuverontreiniging is voor onze instructeurs een vanzelfsprekendheid die ook de kandidaten wordt aangeleerd.