Privacy verklaring

Privacy verklaring

 

 

 

ONLINE PRIVACY VERKLARING VERTICAAL TRANSPORT CENTRUM


Inleiding
We willen u graag informeren over de introductie van onze Privacyverklaring die ingaat vanaf 25 mei 2018. Zoals u wellicht elders al heeft gelezen, treedt per die datum een nieuwe wet in werking (bekend onder de namen AVG/GDPR). Dankzij deze wet krijgt u meer grip op welke informatie u met ons deelt en wordt het gemakkelijker om te zien met wie wij die informatie delen. 

De belangrijkste veranderingen op een rijtje:
> We hebben een privacyverklaring opgesteld.
> Het wordt eenvoudiger om inzicht te krijgen in het soort gegevens dat wij verzamelen en waarom we dat doen.
> U kunt gemakkelijker inzien met wie wij welke gegevens van u delen en deze wijzigen of verwijderen. 
> Wij verbeteren de manier waarop we gegevens verwerken en hoe we deze beschermen.

Onze online privacyverklaring is ontworpen om u te informeren over onze verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens op deze website. Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.
 
Wie beheert uw persoonsgegevens?
Verticaal Transport Centrum B.V.  is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de bescherming van deze gegevens.
 
Verticaal Transport Centrum B.V. (VTC)
Zandlaan 29
6717 LN  Ede
Nederland
KvK 08109400
Vestigingsnr. 000026922673
 
Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen administratieve gegevens zoals naam, geboortedatum en -plaats, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en soortgelijke informatie. Deze verwerking is noodzakelijk om u de gevraagde diensten en producten te kunnen leveren.

Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om nieuwsbrieven te sturen via de mail maar ook herinneringen voor TCVT-bijscholingen. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen kunt u de instructies volgen zoals beschreven in elke nieuwsbrief.
 
Met wie delen wij de persoonsgegevens?
•    Wij delen de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt met derden om trainingen, opleidingen, eventuele subsidie-aanvragen, examens en de uiteindelijke certificaten te regelen. Daarbij kan gedacht worden aan inhuur instructeur, subsidieverstrekker, examenbureau en geautoriseerde certificerende instanties van de diverse certificatieschema’s.
•    Ook kunnen wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan verwerkers die ons helpen met onze website en die onder contractuele vertrouwelijkheidsvereisten vallen en die zich houden aan de regels van de verordening.
•    Van tijd tot tijd kunnen wij de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens vrijgeven om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.
•    In sommige gevallen kan de verwerking vereisen dat uw persoonlijke gegevens naar andere landen moeten worden verzonden. Verticaal Transport Centrum zorgt ervoor dat informatie alleen wordt overgedragen aan landen die uw persoonlijke gegevens adequaat beschermen.

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?
Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen, inclusief geavanceerde technologie, om online verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.
 
Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens via de button “mijnVTC” op onze website www.VTC.nl. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moeten kunnen krijgen om zo door te kunnen geven aan een andere organisatie.
  
Welke cookies gebruiken wij?
Om het gebruik van onze website voor u extra interessant te maken en om bepaalde functies te kunnen gebruiken, maken wij op meerdere pagina’s van onze site gebruik van zogenaamde cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus nadat uw browser is gesloten, weer gewist (zogenaamde session-cookies). Andere cookies blijven opgeslagen op uw computer en bieden ons en onze partnerbedrijven de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en dat u in elk geval afzonderlijk kunt besluiten deze te accepteren of het gebruik van cookies in dat geval of in het algemeen te weigeren. Indien u geen cookies accepteert, kan daardoor de functionaliteit van onze website worden beperkt.
 
Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens?
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  
Wat kunt u doen als u een klacht heeft?
Indien u van mening bent dat VTC uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, stuur dan een e-mail naar info@VTC.nl.

VTC biedt opleidingen en trajecten op maat.

Onze opleidingen zijn maatwerk. Wij doen graag op maat een voorstel voor het opleiden van uw werknemers. Vul uw wensen en gegevens in, wij nemen contact met u op.

 

 

 

VTC biedt opleidingen en trajecten op maat.

 

Onze opleidingen zijn maatwerk. Wij doen graag op maat een voorstel voor het opleiden van uw werknemers. Vul uw wensen en gegevens in, wij nemen contact met u op.

 

 

Hoofdlocatie Ede
Zandlaan 29
6717 LN Ede
E: info@vtc.nl
T: 0318 - 439 560

Postbusadres
Postbus 32
6710 BA Ede

 

BTW 8110.78.255.B01

KvK 08109400

Locatie Rotterdam

Quarantaineweg 10

3089 KP Rotterdam

 

Locatie Waalwijk
Altenaweg 8
5145 PC Waalwijk

Volg ons op

 

 

 

 

 

VTC

Opleidingen
TCVT-opleidingen

TCVT-bijscholingen

Over VTC

Mijn VTC

Nieuws

Inschrijven opleiding

 

Hoofdlocatie Ede

Zandlaan 29

6717 LN Ede

E: info@vtc.nl

T: 0318 - 439 560

 

Postbusadres

Postbus 32

6710 BA Ede

 

BTW 8110.78.255.B01

KvK 08109400

 

Locatie Rotterdam

Quarantaineweg 10

3089 KP Rotterdam

 

Locatie Waalwijk

Altenaweg 8

5145 PC Waalwijk

 

Volg ons op