Visie Verticaal Transport Centrum B.V.:

In de complexe wereld van verticaal transport is het van essentieel belang om veilig en vakbekwaam het werk uit te voeren. Veiligheidsbewustzijn en aanspreken op gedrag spelen een grote rol in toekomstbestendig en professioneel verticaal transport.

Bij VTC spreken we uit ervaring, dat werkt in de praktijk het best.

De kraanmachinist als professional wil leren door afwisseling van theorie en praktijk, door discussies, praktijkvoorbeelden en oefeningen, maar bovenal wil hij of zij worden geïnspireerd. Wat hij of zij als professional wil leren omvat meer dan inhoud en theorie alleen. Hij of zij wil ook de benodigde vaardigheden opdoen en de juiste instellingen ervaren om dit alles toe te passen in de praktijk om daarmee meer toegevoegde waarde te kunnen leveren binnen het bedrijf van onze opdrachtgever. De instructeur is voor de kandidaat de onderscheidende factor. Een onderscheid dat hij maakt door eigen praktijkervaring, de passie voor het vak en de sterke didactische vaardigheden. Naast inspirerende instructeurs biedt VTC een inspirerende werkomgeving door middel van actueel materieel en materialen, welke zoveel mogelijk voldoen aan de stand der techniek.

Missie Verticaal Transport Centrum B.V.:

Het opleiden tot vakbekwame professionals en het ontwikkelen van lesmateriaal voor alle mogelijke hef- en hijswerktuigen. Het leveren van een toonaangevend leerplatform waar professionals alles kunnen leren dat hen veiligheidsbewust en productiever maakt.

Kandidaten willen getraind worden door instructeurs uit de praktijk, met passie voor hun vak. Onze instructeurs hebben die passie, zoveel zelfs dat ze dit graag willen overdragen aan anderen. Ze brengen praktijkvoorbeelden in, vertalen de theorie naar wat dit in jouw werksituatie kan betekenen, faciliteren de discussie met medekandidaten zodat er ook van elkaar geleerd kan worden. We geloven in instructeurs uit de praktijk die de toekomstig kraanmachinisten kunnen helpen om beter te worden in het vak, de toekomstig kraanmachinisten voor te bereiden op een eventueel examen, maar vooral te zorgen dat zij het geleerde kunnen plaatsen in een toekomstige werksituatie.