GWO Basic Safety Training

Doel


Voordat personen in of rondom windturbines aan het werk gaan dient de onshore GWO Basic Safety Training voltooid te zijn.

Inleiding


In deze training worden de volgende GWO-modules doorlopen:

 • GWO Working at Heights
 • GWO Fire Awareness
 • GWO First Aid
 • GWO Manual Handling

Indien hieronder geen data ingepland staan voor deze training kunt u middels ‘opleiding op maat’ of ‘contact’ uw wensen bij ons bekend maken en wij zullen samen met u een training inplannen.

 

Op aanvraag

 

 

VTC-Ede

 

 

5 dagen

 

 

Opties:

- Lunch

- 7 uur Code 95 (U21)

- Incompany
 


Een refresh training duurt 3 dagen

Inhoud


Bij de training GWO Working at Heights worden behandeld:

 • Persoonlijke veiligheid
 • Theorie werken op hoogte: relevante rechts- en wetkennis, persoonlijke beschermingsmaterialen, krachten etc.
 • Basis valbeveiliging: gordel aantrekken, regels en praktische toepassingen m.b.t. valbeveiliging, werkplaatsbeperking en werkpositionering
 • Werken met permanente en tijdelijke valbeveiligingssystemen
 • Het inspecteren, onderhouden, bewaren en aandoen van persoonlijke beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld harnas, touwen, antival-gordels, werkpositioneringsgordels. 
 • Behandelen van orthostatische shock (hangtrauma)
 • Oefenen aan de hand van verschillende scenario's 

Bij de training GWO Fire Awareness worden behandeld:

 • Persoonlijke veiligheid
 • Theoretische onderbouwing branddriehoek en -stadia
 • Brandklassen
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brandbestrijding - kleine blusmiddelen
 • Ontruimingsplannen en -procedures voor windturbines
 • Het opstellen van een evacuatieplanning gerelateerd aan brand- en rookgevaar
 • Laten zien dat de kandidaat kennis heeft van de oorzaken en gevaren van brand in windturbines
 • Interne en externe communicatie
 • Oefenen aan de hand van verschillende scenario's

Bij de training GWO First Aid worden behandeld:

 • Bewustzijns-, ademhalings- en bloedsomloopstoornissen
 • Alarmeren
 • Eerste beoordeling van het slachtoffer
 • Ademweg vrijmaken, beademen en reanimeren (CPR)
 • Gebruik AED, beademing en reanimatie
 • Het stabiliseren van een bewusteloos slachtoffer
 • Het stelpen van ernstige bloedingen
 • Behandelen van bloedingen, brandwonden, botbreuken, oogletsels
 • Shock behandeling
 • Verplaatsen in noodsituaties
 • Gewondenbeoordeling (breuken en ontwrichtingen, nek- en wervelletsel, brandwonden, onderkoeling en bevriezing, kleinere verwondingen etc.)
 • Ziektebeoordeling (astma, hartinfarct, allergieën, beroerte etc.)
 • Oefenen aan de hand van verschillende scenario's voor de specifieke omgeving

Bij de training GWO Manual Handling worden behandeld:

 • Persoonlijke veiligheid
 • Het belang te begrijpen van het verrichten van werk op een veilige en verantwoorde wijze in overeenstemming met de wettelijke eisen
 • Het herkennen van benoemen van risico's op letsel aan spieren en botten
 • Kunnen demonstreren hoe je veilig en in een gezonde houding werkt en daarbij op een correcte manier met de bijbehorende uitrusting omgaat
 • Voorkomen van blessures en het herkennen en benomen van de signaleren en symptomen van letsel als gevolg van verkeerde technieken voor het manueel hanteren van lasten
 • Praktijksituaties door bespreken
 • Een oplossingsgerichte benadering volgens manueel handelen in een windturbine kunnen tonen
 • Risicobeperkende technieken volgens manueel handelen kunnen laten zien

Vakbekwaamheidscertificaat

 

Na afloop ontvangt de kandidaat 4 certificaten te weten "Basic Safety Training Working at Heights", "Basic Safety Training Fire Awareness", "Basic Safety Training First Aid"; en "Basic Safety Training Manuel Handling". Deze certificaten zijn 2 jaar geldig conform GWO standaard. Daarna is een refresh training noodzakelijk van 3 dagen.

Duur


De training duurt 5 dagen.

Uitvoering


Deze training wordt gegeven op onze trainingslocatie in Ede in een groep van maximaal 4 personen. 

Extra informatie?

 

Onze opleidingen zijn maatwerk, wij doen dan ook graag op maat een voorstel voor het opleiden van uw collega’s/werknemers. Uw wensen kunt u kenbaar maken onder telefoonnummer 0318-439 560 of via info@vtc.nl