TCVT W4-05 Machinist grondverzetmachine met hijsfunctie

Doel


Deze opleiding is bedoeld voor personen die reeds werken als machinist op een grondverzetmachine en naast de grondverzetwerkzaamheden ook hijswerkzaamheden moeten verrichten met een machine met een bedrijfslastmoment ≥ 10 tonmeter.
 

Inleiding


De opleiding voor machinisten van grondverzetmachines met hijsfunctie (TCVT W4-05) is de enige juiste basis voor machinisten die geheel volgens de regels en op veilige wijze willen werken. Machinisten van een grondverzetmachine met hijsfunctie ≥ 10 tonmeter dienen, conform de Arbowet, in het bezit te zijn van TCVT-certificaat. Tijdens deze opleiding leren toekomstige machinisten in een theorie- en praktijkgedeelte het complete vak. Naast alle standaardeisen voor het examen, wordt er extra aandacht gegeven in het praktijkgedeelte, zodat de machinisten goed beslagen ten ijs komen op het examen én tijdens hun werkzaamheden in de grond- weg en waterbouw.

Voor het praktijkgedeelte maken wij hiervoor gebruik van ervaren instructeurs. Zij zullen de kandidaten continu van zeer praktische tips voorzien. Daarnaast doen de kandidaten veel ervaring op met het bedienen van de machine.

Indien hieronder geen data ingepland staan voor deze opleiding kunt u middels ‘opleiding op maat’ of ‘contact’ uw wensen bij ons bekend maken en wij zullen samen met u een opleiding inplannen.

 

Op aanvraag

 

 

VTC-locatie

 

 

5 dagen incl. examen

 

 

Opties:

- E-learning
- Online theorieles
- Lunch

- SOOB-subsidie
 


Als onervaren machinist kunnen wij u ook een opleiding op maat aanbieden. Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Inhoud


De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Onder andere worden de volgende onderwerpen behandeld: ·        

 • Communicatie
 • Hijswerkzaamheden
 • Hijsgereedschap (aanslaan van lasten)
 • Onderhoud aan materieel (dieselmotoren, hydraulica)
 • Besturen en plaatsen van de machine
 • Praktijktips
 • Veiligheid en Arbo
 • Milieuverantwoord werken

Vakbekwaamheidsregistraat


Indien het theorie- en praktijkexamen met positief gevolg wordt afgesloten, komt de kandidaat in het bezit van het vakbekwaamheidsregistraat Machinist Grondverzetmachine met hijsfunctie (TCVT W4-05). De kandidaat kan vanaf dat moment als volleerd machinist aan de slag in de grond, weg en waterbouw.

Duur


De opleiding beslaat slechts 5 werkdagen, inclusief examen.
 

Uitvoering


We werken bij voorkeur in kleine groepen van 4 personen. In overleg is het mogelijk uw eigen TCVT-goedgekeurde machine tijdens de opleiding te gebruiken.

Extra informatie?

 

Onze opleidingen zijn maatwerk, wij doen dan ook graag op maat een voorstel voor het opleiden van uw collega’s/werknemers. Uw wensen kunt u kenbaar maken onder telefoonnummer 0318-439 560 of via info@vtc.nl

Per 1-1-2020 wordt de registratie afgegeven door TCVT-RA. Bij een positieve aanbeveling dient de kandidaat zelf de kosten bij TCVT-RA te betalen voor het registraat en  de DSP-pas.

 

 

E-Learning


Een medewerker kan een uitstekende vakman zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij een studiebol is. Misschien is het járen geleden dat hij zijn opleiding afrondde en eindelijk aan het werk kon. Hoe krijgt hij nu de theorie tussen de oren die bij het vereiste TCVT-certificaat hoort? VTC geeft als eerste in Nederland het klinkende antwoord met E-learning. Interactief leren, in je eigen tijd en in je eigen tempo.
 

Theoretische kennis: belangrijk!


Veilig hijsen? Dat gaat niet zonder kennis. Hijsbegeleiders en machinisten van allerlei typen kranen moet veel weten van hijsgereedschap, hijstechniek, veiligheidsregels, communicatie, het aanslaan van lasten, etc. Dat is pure kennis, die in het hoofd moet zitten voordat ze in de praktijk gebracht kan worden. Daarom hebben de opleidingen voor TCVT-certificaten een stevig theoretisch deel, vaak goed voor de helft van de cursustijd. 
 

“Uurtje over ’s avonds? Halve dag vrij genomen? Even inloggen, lezen, kijken, klikken, oefenen en vragen stellen, en je bent alweer ’n stuk verder.”

 

Speciaal voor doeners


VTC signaleerde dat veel machinisten echte doeners zijn, die moeite hebben om zich alle kennis eigen te maken tijdens de lessen. Terwijl die kennis doorslaggevend is op het examen, en bovendien in de praktijk van groot belang is. Daarom ontwikkelde VTC als eerste opleider in Nederland E-learning als onderdeel van de opleiding. De module die als eerste gerealiseerd is, omvat de theorie voor hijsbegeleider. Exact déze theoretische kennis is namelijk onderdeel van alle andere machinistenopleidingen. 
 

Zo werkt E-learning


E-learning werkt eenvoudig. Het is altijd ondersteunend aan (en niet vervangend voor) de reguliere praktijk- en theorielessen. De cursusdeelnemers krijgen bij start van de cursus de inloggegevens voor de online module. Hier kunnen ze meteen aan de slag. De lesstof wordt aangeboden volgens vijf principes:

 1. Weinig lesstof tegelijk. Je klikt in feite door een groot aantal schermen, met per pagina een beperkte hoeveelheid tekst.
 2. Kijken is prettiger dan lezen. De tekst is voorzien van verhelderende afbeeldingen en videofragmenten.
 3. Oefening baart kunst. Een berekening maken, bestudeerde lesstof toetsen, hijsmiddelen herkennen: spelenderwijs wordt de kennis van de    deelnemer tijdens het leren getoetst.
 4. Ieder zijn route. De lesstof is overzichtelijk ingedeeld in modules en onderdelen. De cursist kan hierin zijn eigen route bepalen. De module houdt bij in hoeverre de cursist de lesstof heeft voltooid.
 5. Vragen zijn er om te stellen. De deelnemer kan vanuit de E-learningmodule meteen vragen stellen aan de instructeurs van VTC. Deze beantwoorden gewoonlijk binnen één werkdag.
   
“De één leert in de tijd van de baas, achter een bureau; de ander thuis, vanuit zijn luie stoel. Het kan allemaal.”

 

De voordelen


De voordelen van E-learning zijn groot voor cursusdeelnemers én hun werkgevers:

 • Deelnemers leren makkelijker. Ze behalen hun theorie-examen gemakkelijker en met minder inspanning. Dat is goed voor hun motivatie!
 • Het leerrendement is hoger: de bestudeerde lesstof blijft veel beter hangen en kan daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht.
 • De praktijklessen worden effectiever. Deelnemers komen voorbereid naar de les. Via E-learning bestudeerde lesstof kan vervolgens in de praktijk worden gedemonstreerd en geoefend.
 • Geslaagde cursusdeelnemers stromen uit met meer parate kennis.