TCVT W4-08 Hijsbegeleider (Rigger)

Doel opleiding hijsbegeleider rigger TCVT W4-08


Deze opleiding is bedoeld voor personen die de kraanmachinist assisteren bij het plaatsen van de kraan, het verplaatsen van de last en daarbij personen op de bouwplaats adviseren bij het bepalen van de inzet van de juiste kraancapaciteit en te leren om dit op een veilige en zo efficiënt mogelijke manier te laten verlopen.
 

Inleiding


Riggers (hijsbegeleiders) zijn verantwoordelijk voor het belangrijkste deel van het verticaal transport: het aanslaan en begeleiden van de last. De machinist in de kraan is overgeleverd aan de kwaliteiten van de rigger. Het in bezit hebben van een TCVT-certificaat voor het uitvoeren van dit vak is dan ook verstandig en opgenomen in de Arbowet. De opleiding hijsbegeleider (TCVT W4-08) richt zich op het veilig en verantwoord begeleiden van lasten in het verticaal transport.

Tijdens deze opleiding wordt aandacht besteed aan de communicatie middels hand- en armsignalen met de machinist, het aanslaan van de last en het inspecteren van hijsgereedschappen. Van onze zeer ervaren instructeurs ontvangen de toekomstig hijsbegeleiders tevens handige praktijktips.

Indien hieronder geen data ingepland staan voor deze opleiding kunt u middels ‘opleiding op maat’ of ‘contact’ uw wensen bij ons bekend maken en wij zullen samen met u een opleiding inplannen.

 

2.695,-- excl. BTW

 

 

VTC-locatie

 

 

5 dagen incl. examen

 

 

Inbegrepen:

- Lunch

- TCVT-examen

 

Opties:

- E-learning

- SOOB-subsidie

Inhoud


De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Het theoriegedeelte wordt via E-learning getoetst.  Onder andere worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Communicatie met de machinist
 • Hand- en armseinen
 • Werken met hijstabellen
 • Inspectie hijsgereedschappen
 • Veiligheid en Arbo
 • Assisteren van de machinist bij het plaatsen en opbouwen van de kraan
 • Praktijktips

Vakbekwaamheidscertificaat


Na afloop van de opleiding komt de deelnemer in het bezit van het certificaat TCVT W4-08 Hijsbegeleider (Rigger) welke tevens geldig is in de petrochemische industrie.

Duur


De opleiding beslaat slechts 5 dagen, inclusief examen. Het kan zo zijn dat u door zeer veel ervaring deze opleiding verkort kunt volgen. Hiervoor kunt u een intredetoets afleggen om een advies voor de duur van de opleiding te verkrijgen. Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Uitvoering


We werken bij voorkeur in groepen van 4 personen. E-learning werkt eenvoudig. Het is altijd ondersteunend aan (en niet vervangend voor) de reguliere praktijk- en theorielessen. De deelnemers krijgen ruim voor aanvang van de opleiding de inloggegevens voor de online module.

Extra informatie?

 

Onze opleidingen zijn maatwerk, wij doen dan ook graag op maat een voorstel voor het opleiden van uw collega’s/werknemers. Uw wensen kunt u kenbaar maken onder telefoonnummer 0318-439 560 of via info@vtc.nl

Per 1-1-2020 wordt de certificatie afgegeven door TCVT. Bij een positieve aanbeveling dient de kandidaat zelf de kosten bij TCVT te betalen voor het certificaat en het TCPR-boekje.

 

 

E-Learning


Een medewerker kan een uitstekende vakman zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij een studiebol is. Misschien is het járen geleden dat hij zijn opleiding afrondde en eindelijk aan het werk kon. Hoe krijgt hij nu de theorie tussen de oren die bij het vereiste TCVT-certificaat hoort? VTC geeft als eerste in Nederland het klinkende antwoord met E-learning. Interactief leren, in je eigen tijd en in je eigen tempo.
 

Theoretische kennis: belangrijk!


Veilig hijsen? Dat gaat niet zonder kennis. Hijsbegeleiders en machinisten van allerlei typen kranen moet veel weten van hijsgereedschap, hijstechniek, veiligheidsregels, communicatie, het aanslaan van lasten, etc. Dat is pure kennis, die in het hoofd moet zitten voordat ze in de praktijk gebracht kan worden. Daarom hebben de opleidingen voor TCVT-certificaten een stevig theoretisch deel, vaak goed voor de helft van de cursustijd. 
 

“Uurtje over ’s avonds? Halve dag vrij genomen? Even inloggen, lezen, kijken, klikken, oefenen en vragen stellen, en je bent alweer ’n stuk verder.”

 

Speciaal voor doeners


VTC signaleerde dat veel machinisten echte doeners zijn, die moeite hebben om zich alle kennis eigen te maken tijdens de lessen. Terwijl die kennis doorslaggevend is op het examen, en bovendien in de praktijk van groot belang is. Daarom ontwikkelde VTC als eerste opleider in Nederland E-learning als onderdeel van de opleiding. De module die als eerste gerealiseerd is, omvat de theorie voor hijsbegeleider. Exact déze theoretische kennis is namelijk onderdeel van alle andere machinistenopleidingen. 
 

Zo werkt E-learning


E-learning werkt eenvoudig. Het is altijd ondersteunend aan (en niet vervangend voor) de reguliere praktijk- en theorielessen. De cursusdeelnemers krijgen bij start van de cursus de inloggegevens voor de online module. Hier kunnen ze meteen aan de slag. De lesstof wordt aangeboden volgens vijf principes:

 1. Weinig lesstof tegelijk. Je klikt in feite door een groot aantal schermen, met per pagina een beperkte hoeveelheid tekst.
 2. Kijken is prettiger dan lezen. De tekst is voorzien van verhelderende afbeeldingen en videofragmenten.
 3. Oefening baart kunst. Een berekening maken, bestudeerde lesstof toetsen, hijsmiddelen herkennen: spelenderwijs wordt de kennis van de    deelnemer tijdens het leren getoetst.
 4. Ieder zijn route. De lesstof is overzichtelijk ingedeeld in modules en onderdelen. De cursist kan hierin zijn eigen route bepalen. De module houdt bij in hoeverre de cursist de lesstof heeft voltooid.
 5. Vragen zijn er om te stellen. De deelnemer kan vanuit de E-learningmodule meteen vragen stellen aan de instructeurs van VTC. Deze beantwoorden gewoonlijk binnen één werkdag.
   
“De één leert in de tijd van de baas, achter een bureau; de ander thuis, vanuit zijn luie stoel. Het kan allemaal.”

 

De voordelen


De voordelen van E-learning zijn groot voor cursusdeelnemers én hun werkgevers:

 • Deelnemers leren makkelijker. Ze behalen hun theorie-examen gemakkelijker en met minder inspanning. Dat is goed voor hun motivatie!
 • Het leerrendement is hoger: de bestudeerde lesstof blijft veel beter hangen en kan daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht.
 • De praktijklessen worden effectiever. Deelnemers komen voorbereid naar de les. Via E-learning bestudeerde lesstof kan vervolgens in de praktijk worden gedemonstreerd en geoefend.
 • Geslaagde cursusdeelnemers stromen uit met meer parate kennis.