TCVT W4-09 Aanpikker Bouw

Filter op soort opleiding
TCVT-opleidingen

De Aanpikker Bouw assisteert bij hijswerkzaamheden met een hijskraan op de bouwplaats. De inhoud van het certificatieschema TCVT W4-09 Aanpikker Bouw is minder uitgebreid dan het certificatieschema TCVT W4-08 Hijsbegeleider en het vakbekwaamheidsprofiel sluit beter aan op de kwalificaties van de aanpikker bouw. 

Doel opleiding aanpikker bouw TCVT W4-09

Deze opleiding is bedoeld voor personen die de kraanmachinist assisteren op de bouwplaats bij het aanslaan en afpikken van lasten, het begeleiden van lasten en het geven van signalen en aanwijzingen aan de machinist van de hijskraan.

Inleiding

Het examen kent alleen een praktijkexamen en niet een apart theorie-examen. Tijdens het praktijkexamen worden 5 theorievragen tussendoor gesteld. Tijdens deze opleiding wordt aandacht besteed aan de communicatie middels hand- en armsignalen met de machinist, het aanslaan van de last en het inspecteren van hijsgereedschappen. Van onze zeer ervaren instructeurs ontvangen de toekomstig aanpikkers tevens handige praktijktips.

 • 2  dagen incl examen
 • Maximaal 4 deelnemers
 • Certificaat
 • E-learning

Inhoud

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Het theoriegedeelte wordt via E-learning getoetst. Onder andere worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Communicatie met de machinist
 • Hand- en armseinen
 • Werken met hijstabellen
 • Inspectie hijsgereedschappen
 • Veiligheid en Arbo
 • Assisteren van de machinist bij het plaatsen en opbouwen van de kraan
 • Praktijktips

Toelatingseisen en vooropleiding

Theoretische kennis: belangrijk!

Veilig hijsen? Dat gaat niet zonder kennis. Hijsbegeleiders en machinisten van allerlei typen kranen moet veel weten van hijsgereedschap, hijstechniek, veiligheidsregels, communicatie, het aanslaan van lasten, etc. Dat is pure kennis, die in het hoofd moet zitten voordat ze in de praktijk gebracht kan worden. Daarom hebben de opleidingen voor TCVT-certificaten een stevig theoretisch deel, vaak goed voor de helft van de cursustijd.

Vakbekwaamheidsregistraat

Na afloop van de opleiding komt de deelnemer in het bezit van het certificaat TCVT W4-09 Aanpikker bouw. Dit certificaat is 5 jaar geldig. Om als certificaathouder voor hercertificatie in aanmerking te komen zijn er geen bijscholingen maar moet er opnieuw een initieel examen worden volbracht.

Duur

De opleiding beslaat slechts 2 dagen, inclusief lunch en examen.

Uitvoering

We werken bij voorkeur in groepen van 4 personen. E-learning werkt eenvoudig. Het is altijd ondersteunend aan (en niet vervangend voor) de reguliere praktijk- en theorielessen. De deelnemers krijgen ruim voor aanvang van de opleiding de inloggegevens voor de online module.

Hercertificatie

Als je niet kan aantonen over voldoende bijscholing van de betreffende categorie te beschikken binnen de geldigheidsperiode van 36 maanden (1e scholingsdag) en/of 60 maanden (2e scholingsdag) van de registratie, dan kan je (tot 6 maanden na de verloopdatum van de registratie) d.m.v. het volbrengen van een theorie-examen, zoals omschreven in het desbetreffende registratieschema, alsnog aan de eis voor herregistratie (verlenging) voldoen. Let op: een theorie-examen is maximaal 6 maanden na het afleggen van een examen geldig om in aanmerking te komen voor herregistratie. Dus een theorie examen moet je niet eerder doen dan 6 maanden voordat een registratie verloopt.

Waarom kiezen voor VTC?