Banksman Offshore Nogepa 1.9-B (Refresh)

Filter op soort opleiding
NOGEPA-opleidingen

VTC is een Nogepa gecertificeerd trainingscentrum. Personen die de Crane Operator assisteren bij het verplaatsen van lasten op een Offshore installatie leren  in deze refresh-opleiding dit zo veilig en efficiënt mogelijk te doen.

 • 1 dag
 • Maximaal 4 deelnemers
 • Certificaat
 • Theorie en praktijk

Doel Banksman Offshore opleiding Nogepa 1.9-B

Deze opleiding is bedoeld voor personen die de Crane Operator assisteren bij het verplaatsen van lasten op een Offshore installatie en al in het bezit zijn van het certificaat Banksman Nogepa. Deze personen dienen 1 keer in de 4 jaar de refresh-opleiding te volgen om opnieuw gecertificeerd te raken.

Inhoud

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Onder andere de volgende onderwerpen gerefreshed:

 • Communicatie met armseinen en portofoon
 • Hand- en armseinen
 • Hijsgereedschappen
 • Aanslaan van lasten
 • Verplaatsen van lasten
 • Hijsinstallaties
 • Veiligheidsvoorschriften
 • Hijswerkvoorbereiding (deckplan, manifest)
 • Hijslasten schatten en berekenen
 • Zwaartepunt bepalen
 • Kiezen voor het juiste hijsgereedschap
 • Diverse lasten verplaatsen
 • Werken met de supply boat simulator

Vakbekwaamheidscertificaat

Wanneer de theorie- en praktijktoets voldoende zijn ontvangt men opnieuw het NOGEPA/VTC certificaat "banksman Offshore Installations".

Duur

De opleidingsduur bedraagt 1 dag inclusief theorie- en praktijktoets en lunch.

Uitvoering

VTC werkt bij voorkeur in kleine groepen van maximaal 4 personen. Op verzoek kan de opleiding ook incompany worden georganiseerd.

Contact

Hoofdlocatie Ede
Zandlaan 29
6717 LN Ede

E: info@vtc.nl
T: 0318 - 439 560

Waarom kiezen voor VTC?