Crane operator Nogepa 1.10 Entry Course

Filter op soort opleiding
NOGEPA-opleidingen
Filter op soort opleiding
Opleiding op maat

VTC is een NOGEPA gecertificeerd trainingscentrum.  Kandidaten die als offshore crane operator op een productieplatform willen fungeren, dienen in het bezit te zijn van een door NOGEPA erkend certificaat.

Doel Crane Operator Course Nogepa 1.10

Deze opleiding is bedoeld voor personen die als Crane Operator willen gaan werken op een Offshore installatie en al in het bezit zijn van een TCVT-certificaat W4-01 of W4-06. Door dit TCVT-certificaat mag u de opleiding Crane Operator Nogepa verkort volgen.

Inleiding

Om machinisten goed voor te bereiden op de praktijk is VTC in het bezit van een unieke simulator. Deze supply boat simulator bootst factoren na die een crane operator vanaf het productieplatform op zee ook ervaart, zoals golfslag en wind. Deze unieke simulator kan tot windkracht 7 de bewegingen van een schip nabootsen.

Tijdens deze opleiding leert u alle vaardigheden om veilig en verantwoord te kunnen hijsen. Denk aan het laden en lossen van schepen of het verplaatsen van materialen op een productieplatform. De opleiding bestaat uit een theoretisch en praktijk gedeelte. De werkmethodiek van VTC is uniek.

 • 2 dagen
 • Maximaal 2 deelnemers
 • Certificaat
 • Theorie en praktijk

Inhoud

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Onder andere de volgende onderwerpen worden behandeld:

Theoretisch:

 • Offshore kranen
 • Hoofdonderdelen van de offshore kraan
 • Offshore kranen en de bediening
 • Veiligheid op een offshore installatie
 • Hijswerkzaamheden
 • Hijsgereedschappen
 • Aandrijvingen van een offshore kraan
 • Onderhoud aan de offshore kraan

Ptaktisch:

 • Hijswerkvoorbereiding (deckplan, manifest)
 • Hijslasten schatten en berekenen
 • Zwaartepunt bepalen
 • Kiezen van het juiste hijsgereedschap
 • Diverse lasten verplaatsen
 • Communicatie met armseinen en portofoon
 • Het werken met de supply boat simulator

Vakbekwaamheidscertificaat

Wanneer de theorie- en praktijktoets voldoende zijn ontvangt men het voorlopig NOGEPA / VTC-certificaat "Crane Operator Offshore Installations" en het officiële NOGEPA certificaat Banksman offshore. Om u officiële certificaat crane operator te behalen moet u eerst aantoonbaar 40 praktijkuren draaien op de kraan en het praktijkboek met de praktijkopdrachten invullen. Wanneer deze beide door de HMI(leidinggevende) zijn goedgekeurd, afgetekend en goedgekeurd door VTC-opleidingen, kunt u het examen Crane operator Offshore aanvragen.

Dit examen moet worden afgenomen op het platform. Bij een positieve beoordeling van dit examen krijgt u het officiële certificaat crane operator en moet u na het bijhouden van u praktijkuren om de 4 jaar crane operator refresh 1.2b volgen. Na 2 jaar vervalt de geldigheid van het voorlopige certificaat en moet u opnieuw de opleiding volgen.

Duur

De opleidingsduur bedraagt 2 dagen inclusief theorie- en praktijktoets.

Uitvoering

We werken bij voorkeur in kleine groepen van maximaal 2 personen. Dit examen moet worden afgenomen op het platform.

Waarom kiezen voor VTC?