Crane Operator Offshore Nogepa 1.2-A (Basis)

Filter op soort opleiding
NOGEPA-opleidingen

VTC is een NOGEPA gecertificeerd trainingscentrum.  Kandidaten die als crane operator op een productieplatform willen fungeren, dienen in het bezit te zijn van een door NOGEPA erkend certificaat. Om machinisten goed voor te bereiden op de praktijk is VTC in het bezit van een unieke simulator.

Doel Crane Operator Offshore Nogepa 1.2-A opleiding

Deze opleiding is bedoeld voor personen die als Crane Operator willen gaan werken op een Offshore installatie.

Inleiding

Deze supply boat simulator bootst factoren na die een crane operator vanaf het productieplatform op zee ook ervaart, zoals golfslag en wind. Deze unieke simulator kan tot windkracht 7 de bewegingen van een schip nabootsen.

Tijdens deze opleiding leert u alle vaardigheden om veilig en verantwoord te kunnen hijsen. Denk aan het laden en lossen van schepen of het verplaatsen van materialen op een productieplatform. De opleiding bestaat uit een theoretisch en praktijk gedeelte. De werkmethodiek van VTC is uniek.

 • 5 dagen
 • Maximaal 2 deelnemers
 • Certificaat*
 • Theorie en praktijk

Startdata & vervolgdata van deze cursus

 • Start:
  | VTC B.V.
  1 pl.
  Vervolgdata
  Schrijf je in

Inhoud

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Onder andere de volgende onderwerpen worden behandeld:

Theoretisch:

 • Offshore kranen
 • Hoofdonderdelen van de offshore kraan
 • Offshore kranen en de bediening
 • Veiligheid op een offshore installatie
 • Hijswerkzaamheden
 • Hijsgereedschappen
 • Aandrijvingen van een offshore kraan
 • Onderhoud aan de offshore kraan

Praktisch:

 • Hijswerkvoorbereiding (Deckplan, Manifest)
 • Hijslasten schatten en berekenen
 • Zwaartepunt bepalen
 • Kiezen voor het juiste hijsgereedschap
 • Diverse lasten verplaatsen
 • Communicatie met armseinen en portofoon
 • Werken met de supply boat simulator

Vakbekwaamheidscertificaat

Wanneer de theorie- en praktijktoets voldoende zijn ontvangt men het voorlopig NOGEPA / VTC-certificaat "Crane Operator Offshore Installations" en het officiële NOGEPA certificaat Banksman offshore. Om u officiële certificaat crane operator te behalen moet u eerst aantoonbaar 40 praktijkuren draaien op de kraan en het praktijkboek met de praktijkopdrachten invullen. Wanneer deze beide door de HMI(leidinggevende) zijn goedgekeurd, afgetekend en goedgekeurd door VTC-opleidingen, kunt u het examen Crane operator Offshore aanvragen.

Dit examen moet worden afgenomen op het platform. Bij een positieve beoordeling van dit examen krijgt u het officiële certificaat crane operator en moet u na het bijhouden van u praktijkuren om de 4 jaar crane operator refresh 1.2b volgen. Na 2 jaar vervalt de geldigheid van het voorlopige certificaat en moet u opnieuw de opleiding volgen.

Duur

De opleiding bedraagt 5 intensieve dagen (van 7.00 uur -18.00 uur) inclusief theorie- en praktijktoets. De lunch is inbegrepen.

Uitvoering

VTC werkt in kleine groepen van maximaal 2 personen waardoor deelnemers een hoog aantal praktijkuren kunnen maken.

Contact

Hoofdlocatie Ede
Zandlaan 29
6717 LN Ede

E: info@vtc.nl
T: 0318 - 439 560

Waarom kiezen voor VTC?