EKH Keurmeester Hijskranen (BdH)

Filter op soort opleiding
EKH-opleidingen

De EKH-keurmeester boven de haak beoordeelt de veiligheid van hijskranen zoals die over het algemeen in fabriekshallen worden toegepast. Als algemene aanduiding wordt hiervoor ook wel de term halkranen gebruikt, waarmee overigens niet mee wordt bedoeld dat deze kranen uitsluitend binnen zijn opgesteld. Bekende voorbeelden zijn vast opgestelde of over een vast baan bewegende hijskranen zoals loopkranen (bovenlopend of onderhangend), portaalkranen, (kolom- of muur-) zwenkkranen, hangbaansystemen (monorailsystemen),  alle aan bovengenoemde kranen verbonden takels en vast opgestelde takels.

 • 5 dagen
 • Maximaal 8 deelnemers
 • Certificaat
 • Theorie en praktijk

Doel opleiding EKH Keurmeester Hijskranen (BdH)

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die bevoegd hijskranen en hijswerktuigen (in fabriekshallen) wil kunnen keuren, met als uitgangspunten:

 • De EKH-keurmeester dient in staat te zijn de bevindingen helder en schriftelijk te rapporteren aan de hand van het EKH-keuringsrapport;
 • De EKH-keurmeester dient onafhankelijk en zelfstandig de inspectie en/of keuring van hijskranen en hijswerktuigen te kunnen rapporteren
 • Opleidingseisen

Startdata & vervolgdata van deze cursus

 • Start:
  | Op Locatie
  5 pl.
  Vervolgdata
  Schrijf je in

Inhoud

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Onder andere de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Doelstellingen EKH
 • Wet- en regelgeving
 • Gebruikerskeuringen
 • Certificatie, EKH-certificatiesysteem, EKH-keuringssticker en CE-markering
 • Veiligheid voor kraankeurmeesters hijskranen
 • Beoordeling risicoklassen
 • Communicatie met de klant
 • Overzicht normen
 • EKH-keuringsrapport en -stickerprotocol
 • NEN 3140

Vakbekwaamheidscertificaat

Als u het examen met goed gevolg aflegt, ontvangt u het EKH Persoonscertificaat Keurmeester Boven de haak.

Duur

De opleiding duurt 5 dagen, exclusief examen.

Uitvoering

Deze opleiding geven we op onze trainingslocatie in IJsselstein in een groep van maximaal 8 personen.

Optie:

Niet leden mogen deelnemen tegen een hoger tarief.

Contact

Hoofdlocatie Ede
Zandlaan 29
6717 LN Ede

E: info@vtc.nl
T: 0318 - 439 560

Waarom kiezen voor VTC?