TCVT W1-02 Keurmeester Hijs- en hefgereedschap

Filter op soort opleiding
TCVT-opleidingen

Keurmeesters zijn van onschatbare waarde om op een veilige en verantwoorde manier verticale lasten te kunnen hijsen. Een hijsgereedschap wat niet meer aan de geldende normen voldoet, kan bij gebruik onherstelbare schade veroorzaken.

Doel opleiding keurmeester hijs- en hefgereedschap TCVT W1-02

Deze opleiding is bedoeld voor personen die als medewerkers van (verticaal) transportbedrijven en technische onderhoudsbedrijven hijs- en hefgereedschap keuren. Men hoeft dan de keuring niet uit te besteden aan een externe keuringsinstantie.

Inleiding

De keurmeester is verantwoordelijk voor de visuele controle, metingen en functionele beproeving van hijs- en hefgereedschappen. Dit kunnen kettingwerken, klemmen, kabels, vijzels, takels of hefkussens zijn. Iedereen op- en rondom de bouwplaats, waaronder riggers, hebben baat bij een goede keuring.

Tijdens deze opleiding leert u alles om als volwaardig keurmeester aan de slag te gaan. Na het bijbrengen van alle wettelijke eisen, afkeurnormen en praktische tips bent u klaar voor het examen.

  • 7 dagen incl. examen
  • Maximaal 4 deelnemers
  • Certificaat
  • Theorie en praktijk

Inhoud

Als keurmeester gaat u uiteenlopend hef- en hijsgereedschap keuren. Van kettingwerk, klemmen en kabels tot vijzels, hefkussens, loopkatten en takels. U leert aan welke eisen dit hef- en hijsgereedschap moet voldoen. U past verschillende keuringsmethoden toe, zoals visuele controle, metingen en functionele beproeving. Hierbij baseert u zich op uw bevindingen, op gebruikerservaringen en fabrieksspecificaties.

Daarnaast leert u hoe u een keuringsrapport opstelt en over de resultaten communiceert met belanghebbenden. Al bent u in dienst bij uw opdrachtgever, u opereert zelfstandig en onafhankelijk. Het doel is een zorgvuldige en betrouwbare keuring. Op basis van deze keuring verstrekt u een certificaat met vermelding van de meet- en/of beproevingsgegevens.

Vakbekwaamheidscertificaat

Als u het examen met goed gevolg aflegt, ontvangt u het TCVT Persoonscertificaat Keurmeester Hijs- en hefgereedschap.

Duur

De opleiding duurt 7 dagen, inclusief examen.

Uitvoering

Deze opleiding geven we op onze trainingslocatie in Ede. Hier hebben we voldoende hijs- en hefgereedschap.

Inbegrepen:

  • Lunch
  • TCVT-examen
  • Opties:

  • SOOB-subsidie

Hercertificatie

Als je niet kan aantonen over voldoende bijscholing van de betreffende categorie te beschikken binnen de geldigheidsperiode van 36 maanden (1e scholingsdag) en/of 60 maanden (2e scholingsdag) van de registratie, dan kan je (tot 6 maanden na de verloopdatum van de registratie) d.m.v. het volbrengen van een theorie-examen, zoals omschreven in het desbetreffende registratieschema, alsnog aan de eis voor herregistratie (verlenging) voldoen. Let op: een theorie-examen is maximaal 6 maanden na het afleggen van een examen geldig om in aanmerking te komen voor herregistratie. Dus een theorie examen moet je niet eerder doen dan 6 maanden voordat een registratie verloopt.

Contact

Hoofdlocatie Ede
Zandlaan 29
6717 LN Ede

E: info@vtc.nl
T: 0318 - 439 560

Waarom kiezen voor VTC?