TCVT W4-07 Machinist Verreiker met hijsfunctie

Filter op soort opleiding
TCVT-opleidingen

De opleiding tot machinist van een verreiker met hijsfunctie (TCVT W4-07) is een must voor iedere machinist op een verreiker die veilig en volgens de regels moet werken. Machinisten van een verreiker met hijsfunctie dienen namelijk conform de Arbowet, in het bezit te zijn van een TCVT-certificaat.

Doel opleiding machinist verreiker met hijsfunctie TCVT W4-07

De opleiding is bedoeld voor personen die willen gaan werken als machinist op een verreiker in de bouw en hijswerkzaamheden moeten verrichten ≥ 10 tonmeter.

Inleiding

De toekomstige machinisten wordt tijdens een theoretisch en praktisch gedeelte geleerd om o.a. hijswerkzaamheden te verrichten en de machine te onderhouden, besturen en te plaatsen. Naast alle standaard eisen om TCVT gecertificeerd te geraken, leren zij als extra om te werken met een hoogwerkerbak en een vorkenbord. Na twee weken gaan de kandidaten als volleerde machinisten aan het werk.

 • 10 dagen
 • Maximaal 4 deelnemers
 • Vakbekwaamheidsregistraat
 • Theorie en praktijk

Inhoud

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Onder andere worden de volgende onderwerpen behandeld: ·        
 • Communicatie
 • Hijswerkzaamheden
 • Onderhoud aan materieel
 • Besturen en plaatsen van de machine
 • Praktijktips
 • Veiligheid en Arbo
 • Veilig werken met hoogwerkerbak*
 • Veilig werken met vorkenbord (heffen)*
 • Milieuverantwoord werken
(* geen TCVT-eindterm).

Vakbekwaamheidsregistraat

Indien het theorie- en praktijkexamen met positief gevolg wordt afgesloten, komt de kandidaat in het bezit van het TCVT-vakbekwaamheidsregistraat Machinist verreiker met hijsfunctie ≥ 10 tonmeter ( TCVT W4-07).

Duur

De opleiding beslaat slechts 10 werkdagen, inclusief examen. Het kan zo zijn dat u door zeer veel ervaring of het in het bezit hebben van een ander TCVT-RA registraat deze opleiding verkort kunt volgen. Hiervoor kunt u een intredetoets afleggen om een advies voor de duur van de opleiding te verkrijgen. Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden

Uitvoering

We werken bij voorkeur in kleine groepen van maximaal 4 personen. In overleg is het mogelijk uw eigen TCVT goedgekeurde machine tijdens de opleiding te gebruiken.

Hercertificatie

Als je niet kan aantonen over voldoende bijscholing van de betreffende categorie te beschikken binnen de geldigheidsperiode van 36 maanden (1e scholingsdag) en/of 60 maanden (2e scholingsdag) van de registratie, dan kan je (tot 6 maanden na de verloopdatum van de registratie) d.m.v. het volbrengen van een theorie-examen, zoals omschreven in het desbetreffende registratieschema, alsnog aan de eis voor herregistratie (verlenging) voldoen. Let op: een theorie-examen is maximaal 6 maanden na het afleggen van een examen geldig om in aanmerking te komen voor herregistratie. Dus een theorie examen moet je niet eerder doen dan 6 maanden voordat een registratie verloopt.

Contact

Hoofdlocatie Ede
Zandlaan 29
6717 LN Ede

E: info@vtc.nl
T: 0318 - 439 560

Waarom kiezen voor VTC?