Elektrische auto

Veilig bergen elektrische & hybride voertuigen

Filter op soort opleiding
Bergingopleidingen
Filter op soort opleiding
Nascholing chauffeurs (Code95)

Het examen veilig bergen, transporteren en opslaan van elektrische en hybride voertuigen is een theoretisch examen welke door de TÜV wordt afgenomen.

Doel training Veilig bergen elektrische & hybride voertuigen

De deelnemer beschikt na afloop van de training over voldoende vaardigheden en kennis conform NEN9140 tot het bergen, transporteren en opslaan van elektrische en hybride voertuigen.

Veilig en verantwoord werken met e-voertuigen door:

 • risico's aan het werken met e-voertuigen weg te nemen;
 • kennis te krijgen van de technische werking van de veiligheidsvoorzieningen van het e-voertuig;
 • een geborgen e-voertuig te kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig;
 • een e-voertuig te kunnen herkennen, veilig stellen, diagnosticeren en pechhulp verlenen;
 • een e-voertuig te kunnen bergen en/of vervoeren en vervolgens op te slaan/stallen.

Inleiding

Iedereen die op of langs de rijkswegen werkt, met ontheffing van Rijkswaterstaat, moet aantonen dat hij/zij voldoende onderricht is in het bergen, transporteren en opslaan van elektrische en hybride voertuigen conform NEN 9140. Deze belangrijke training is speciaal ontwikkeld voor de professionals die operationeel betrokken zijn bij het bergen, transporteren en opslaan van elektrische en hybride voertuigen.

 

 • 1 dag
 • Maximaal 20 deelnemers
 • Certificaat
 • Theorie en praktijk 

Inhoud

De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Onder andere de volgende onderwerpen worden behandeld:
 • Soorten elektrische- en hybride voertuigen
 • Systeemopbouw hybride- en elektrische voertuigen
 • Hoogvolt onderdelen, functie, herkennen
 • Ingebouwde systeemveiligheid
 • Laadsystemen e-voertuigen
 • Hoogvolt
 • Wet- en regelgeving m.b.t. e-voertuigen
 • Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) (1)
 • Veilig bergen
 • Veilig pechhulp verlenen
 • Veilig transporteren
 • Veilig opslaan/stallen van e-voertuigen
 • Hulpmiddelen
 • Praktijkopdrachten
 • Toets

Vakbekwaamheidscertificaat

Na afloop ontvangt de kandidaat het certificaat veilig bergen, transporteren en opslaan van elektrische en hybride voertuigen. Dit certificaat is 5 jaar geldig.

Duur

De training duurt 1 dag en is inclusief lunch.

Uitvoering

Deze training wordt gegeven op onze trainingslocatie in Ede in een groep van maximaal 20 personen. Deze opleiding is gecertificeerd door het CCV en telt voor 7 uur mee voor Code 95. 

Contact

Hoofdlocatie Ede
Zandlaan 29
6717 LN Ede

E: info@vtc.nl
T: 0318 - 439 560

Waarom kiezen voor VTC?