Veilig Werken Hijswerktuig Categorie Mobiele Kraan

Op scheepswerven of uw eigen terrein, is een mobiele kraan ideaal geschikt voor het transport van materialen. Alle mobiele kranen die hijswerkzaamheden doen op een terrein die niet vallen onder de definitie van een bouwplaats hoeven niet bediend te worden door een machinist met een TCVT-certificaat. 

Doel training Veilig Werken Hijswerktuig Categorie Mobiele Kraan

Deze training is bedoeld voor personen die reeds werken op een mobiele kraan op een werf en daar hijswerkzaamheden gaan verrichten.

Inleiding

Een werf waar bijvoorbeeld een nieuwe stuurhut op een schip wordt geplaatst met behulp van een mobiele kraan valt onder de definitie van een bouwplaats. Hier heeft de machinist een geldig TCVT-certificaat W4-01 nodig. Voor hijswerkzaamheden op een werf (niet zijnde een bouwplaats) is er geen TCVT-plicht maar moet de machinist uiteraard wel deskundig zijn om deze machine te kunnen bedienen. In de training Veilig werken hijswerktuigen categorie mobiele kraan leren machinisten veilig een mobiele kraan te bedienen. Naar gelang de uit te voeren werkzaamheden kan de trainingsduur variëren. De standaard trainingsduur bedraagt 3 dagen. Echter kan het zo zijn dat de werkzaamheden meer oefening en lesstof behoeven. De training kan volledig op uw wensen aangepast worden, zodat veiligheid en deskundigheid centraal staan. Deze training voeren we het liefst incompany uit, zodat de werkelijkheid zo goed mogelijk nagebootst kan worden. Het betreft hier een leerzame interactieve cursus die de kwaliteit en veiligheid in uw organisatie of op uw terrein vergroot. 

  • 3 dagen
  • Maximaal 6 deelnemers
  • Certificaat
  • Theorie en praktijk.

In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Onder andere de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Inspecteren van hijsgereedschappen
  • Het bedienen van de machine
  • veilig hijsen
  • plaatsen van lasten
  • Praktijktips
  • Veiligheid, Arbo en Milieu verantwoord werken

Vakbekwaamheidscertificaat

Na afloop van de training veilig werken komt de deelnemer in het bezit van het certificaat veilig werken met een hijswerktuig categorie mobiele kraan.

Duur

De training duurt 3 dagen en is inclusief lunch.

Uitvoering

We werken bij voorkeur in groepen van maximaal 6 personen. Op verzoek kan de training veilig werken ook incompany worden georganiseerd.

Contact

Hoofdlocatie Ede
Zandlaan 29
6717 LN Ede

E: info@vtc.nl
T: 0318 - 439 560

Waarom kiezen voor VTC?