Veilig werken met een Railhoogwerker

De persoon is na deze training in staat om te kunnen inschatten of de geleverde railhoogwerker geschikt is voor zijn werkzaamheden en hij kan onveilige situaties voorkomen en herkennen door de kennis die hij heeft opgedaan tijdens de training.

Tijdsdruk in combinatie met veilig werken is als water en vuur, een brandweerman is in staat om zowel het vuur als het water onder controle te krijgen, zo ook heeft de persoon die de railhoogwerker bediend controle over zijn werk om het binnen de gestelde termijn veilig en verantwoord gereed te maken.

Dat gaat niet vanzelf, daar is een training voor nodig om de verhouding tijdsdruk en veilig werken onder de knie te krijgen, vragen daarbij kunnen zijn “De railhoogwerker die ik moet gaan gebruiken is technisch niet in orde” of “De onderstopping onder het spoor is niet draagkrachtig genoeg om er overheen te rijden met de railhoogwerker” kortom vragen die zich voordoen tijdens of aan het begin van de werkzaamheden waar een tijdsdruk op zit.

 • 1 dag
 • Maximaal 4 deelnemers
 • Certificaat
 • Theorie en praktijk.

Voor wie is deze training?

Deze training is bedoeld voor personen die een railhoogwerker gebruiken of een KROL inzetten als hoogwerker.

In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

De training bestaat uit een theoriegedeelte en het grootste gedeelte bestaat uit praktijktraining met unieke praktijkoefeningen. De kandidaten worden getoetst op de vaardigheden die tijdens de training geleerd zijn. Onder andere de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Controle gegevens railhoogwerker (certificaten, keuring etc.)
 • Stabiliteit (verkanting spoor, onderstopping)
 • Opstellen van de railhoogwerker
 • Omgevingsveiligheid
 • Bedieningspaneel/werkbak herkennen
 • Belasting van de werkbak
 • Achter laten van de railhoogwerker (eindcontrole rapporteren als er gebreken zijn)

Examen 

Indien de praktijktoets met positief gevolg worden afgesloten, komt de kandidaat in het bezit van het vakbekwaamheidscertificaat veilig werken railhoogwerker. Dit certificaat is 5 jaar geldig.

Bijzonderheden

Duur

De training beslaat slechts 1 dag en is inclusief lunch.

Uitvoering

We werken bij voorkeur in kleine groepen van maximaal 4 personen. 

Contact

Hoofdlocatie Ede
Zandlaan 29
6717 LN Ede

E: info@vtc.nl
T: 0318 - 439 560

Waarom kiezen voor VTC?