TCVT Bijscholing

Gecertificeerde en geregistreerde machinisten zijn onderworpen aan de TCVT certificatievoorwaarden. Zo moeten machinisten, gedurende de 5 jarige geldigheidstermijn van het TCVT certificaat, diverse relevante bijscholingen volgen. In de bijscholing worden alle eindtermen van het betreffende certificatieschema behandeld.

Vereisten voor de TCVT Bijscholing

Iedereen met een TCVT certificaat dient z'n vakbekwaamheid op peil te houden, te verfrissen en te verdiepen door het volgen van twee TCVT bijscholingsdagen (mag ook in 4 dagdelen). Daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Zij dienen:

- één scholingsdag (of 2 dagdelen) binnen de eerste 36 maanden van de certificatieperiode van 5 jaar te volgen
- één scholingsdag (of 2 dagdelen) na de eerste 36 maanden van de certificatieperiode van 5 jaar te volgen

Na deelname krijgen de deelnemers een bewijs van deelname en wordt de deelname aangetekend in het TCVT-praktijkregistratieboekje.

Twee gecertificeerde TCVT bijscholingen

Heeft u een TCVT opleiding gevolgd en een certificaat gekregen? Houdt uw kennis dan (verplicht) op peil. Om aan de voorwaarden van het TCVT te voldoen zijn er twee officiële TCVT-bijscholingen ontwikkeld. Deze 2 bijscholingscursussen kunt u hieronder vinden.